Algemene Voorwaarden:

Deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruikers kunnen vluchten zoeken, prijzen vergelijken en vluchten boeken via deze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Intellectueel Eigendom:

Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en afbeeldingen, is eigendom van de website of haar partners en is beschermd door intellectuele eigendomswetten. Gebruikers mogen geen inhoud van deze website kopiëren, reproduceren, distribueren of verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de website.

Privacybeleid:

Het privacybeleid van de website beschrijft hoe de website persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt. Gebruikers moeten het privacybeleid raadplegen voordat ze deze website gebruiken. De website kan persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, e-mailadres en betalingsgegevens, voor het verwerken van vluchtboekingen. De website kan ook cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en de activiteit van gebruikers op de website bij te houden. De website verkoopt of deelt de persoonlijke informatie van gebruikers niet met derden zonder de toestemming van de gebruiker.

Aansprakelijkheid:

De website is niet verantwoordelijk voor fouten of onjuistheden in de informatie die op de website wordt verstrekt, inclusief vluchtschema’s, prijzen en beschikbaarheid. Gebruikers gebruiken deze website op eigen risico en de website is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. De website is niet verantwoordelijk voor problemen met betrekking tot de via deze website geboekte vluchten, zoals vluchtannuleringen, vertragingen of gemiste aansluitingen.

Beëindiging:

De website kan op elk moment de toegang van een gebruiker tot de website beëindigen als de gebruiker de algemene voorwaarden schendt of zich bezighoudt met illegale activiteiten op de website. De website kan ook de website op elk moment wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruikersgedrag:

Gebruikers mogen deze website niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Gebruikers mogen niet proberen de functionaliteit van de website te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke code te introduceren. Gebruikers mogen deze website niet gebruiken om spam of andere ongewenste berichten te verzenden.

Vrijwaring:

Gebruikers stemmen ermee in de website en haar partners, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website, inclusief enige schending van deze algemene voorwaarden door de gebruiker.

Toepasselijk recht en jurisdictie:

Deze algemene voorwaarden en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geval van geschillen met betrekking tot deze website zijn de rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden:

De website kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Gebruikers wordt geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact opnemen:

Gebruikers kunnen contact opnemen met de website voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden via het contactformulier op de website.

Scroll naar boven